SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Höganäs Friidrott

Välkommen till Höganäs Friidrott

Höganäs Friidrott bildades i augusti 2014 och sedan april 2015 bedriver vi friidrottsträning på Höganäs Sportcenters nya friidrottsanläggning i Lerberget. 


Från året man fyller 7 år är ditt barn välkommet att börja träna hos oss. Är ditt barn yngre och vill ställa upp sig i kö så går det jättebra, vi kontaktar er när ert barn har åldern inne och vi kan erbjuda en plats.


Träningsavgifter 2021

6-9 år                                 800kr - träning 2 gånger/vecka

året du fyller 10 år           1200kr - träning 3 gånger/vecka


Medlemsavgift 200kr/år tillkommer träningsavgiften


Träningstider, ser respektive träningsgrupps kalender.


Varmt välkommen att anmäla dig till någon av våra träningsgrupper under fliken Anmälan!


Höganäs Friidrott

Hej och välkommen till 2021
2021-03-12 18:00

Höganäs Friidrott kommer under 2021 vara arrangör, tillsammans med Helsingborg (IS Göta), för terräng-SM (Lördag Söndag 23-24 Oktober) . Detta arrangemang kommer kräva en del av oss men förhoppningsvis kommer det ge oss mycket tillbaka i form av föreningsanda, pengar och renommé.

 

Vi har även en del tränar rotationer som skall genomföras samtidigt som vi skall genomföra andra 
egna tävlingar också (så som Klubb mästerskap, Kullamilen mfl.). Till detta så har sponsor arbetet gått trögare än vanligt trots att Maria har gjort ett mycket bra jobb.

 

Så därför vädjar vi nu till er alla, föräldrar som adepter att hjälpa till så mycket som möjligt i olika former, som tränare, funktionär på våra egna tävlingar likväl som Terrän-SM.
Alla kan hjälpa till med något. Till detta så vill vi informera att vi kommer använda mer av
SportAdmin för kommunikation, fakturering mm. Framöver för att effektivisera arbetet för de ideella krafter som idag bidrar till föreningen.

 

Som ni även säkert ha sett så jobba föreningen aktivt med att försöka förbättra träningsmöjligheterna för oss under vinterhalvåret, har ni några bra idéer så hör gärna av er. Och här närmast så skall vi arrangera ett Årsmöte på lämpligt sätt i dessa Corona tider, kommer säkert även sändas digitalt
via Facebook.

 

Mvh Andre Fryxell, Ordförande Höganäs Friidrott

Träningen öppnar upp igen!
2021-02-10 18:24
Hej alla aktiva, medlemmar och målsmän! 

Då nya restriktioner kommit angående träning och dess utformning känner vi att det går bra för oss att öppna upp för fler pass igen. Vi kommer börjar med att träningen går tillbaka till det vanliga vad gäller måndagar, tisdagar, onsdagar och torsdagar. Lördagens träningspass kommer tyvärr tillvidare att utebli. 

Denna förändring gäller från och med v.9. 
v.8 har vi uppehåll från all tränings som vanligt. 

Vi vill påminna er alla om att ta ansvar och visa omtanke och hålla avstånd på våra träningspass. Detta är av yttersta vikt för att vi ska kunna fortsätta att hålla träningspassen. Kan inte detta upprätthållas kommer vi tvingas att dra ner igen. Vi kommer hela tiden hålla träningen uppdaterad utefter de restriktioner som finns. 

Tack för att ni håller ut! 

Med vänliga hälsningar
Höganäs Friidrott, styrelse och tränare
Årsmöte 2021
2021-02-01 16:12

Årsmöte 2021 för Höganäs Friidrottsförening

 

Alla medlemmar välkomnas till vårt Årsmöte som hålls i Höganäs Bollklubbs klubbhus vid Sportcentret söndagen den 21:e mars 2021 kl 10 – 11.

 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.  Såväl medlemmar som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.  Förslag från medlem (motion) ska ha varit styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet via mail på info.hoganasfriidrott@gmail.com , märka ämnesraden ”motion”. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina omyndiga barn.

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

-       Att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år

-       Att medlemskap har beviljats minst en månad före årsmötet och

-       Att medlemsavgifter har betalats senast en månad före årsmötet

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga för medlemmarna senast 1 vecka före årsmötet efter förfrågan på info.hoganasfriidrott@gmail.com

 

 

Information från Valberedningen:

Följande Styrelsemedlemmar avgår i samband med Årsmötet:

Sekreterare Sarah Kraft

Suppleant Edvin Ramberg

Suppleant Erik Wahn

Suppleant Linda Johansson

 

Kvar i Styrelsen sitter

André Fryxell – Ordförande

Sarah Kraft - Ledamöter

 

Valberedningens förslag till ny styrelse:

Ordförande på 1 år: André Fryxell - omval

Ledamöter på 2 år: Johan Fridh-Sjöwall - nyval, Anders Engstedt – ersätter Peter Flodin 1 år.

Ledamöter på 1 år: Sarah Kraft - omval, Matt Strickland - nyval

Suppleanter på 1 år: Kjell Selander - omval, Anders Rinaldo – omval, Michael Johansson - nyval

 

Valberedningen: Maria Byrelid, Sammankallande, 1 år och Linda Olsson 1 år 

 

Föreningens medlemmar har möjlighet att inkomma med ytterligare förslag till Årsmötets omröstning.

 

Förslag till dagordning:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista. (ytterligare förslag, ex på styrelsemedlemmar)
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter för 2022.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandlande av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Kandidatnominering och valberedningens förslag.

 13. Val av
 14. Föreningens ordförande för en tid av ett år André Fryxell
 15. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år och halva antalet för en tid av ett år Johan Fridh-Sjöwall, Anders Engstedt (ersättare Peter Flodin), Matt Strickland, Sarah Kraft.
 16. Tre suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år Kjell Selander, Anders Rinaldo, Michael Johansson
 17. En revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år.  I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
 18. Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande, samt
 19. Förslag på ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerade via ombud, hanteras av styrelsen vid senare tillfällen
 20. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Efter årsmötet hålls ett kort konstituerande möte med den nyvalda styrelsen. 

Välkomna!

Information inför kommande Årsmötet 2020
2021-01-18 20:29


Inom kort kommer det att skickas ut en formell kallelse till Årsmöte i Höganäs Friidrottsförening. Årsmötet planeras hållas den 21:e mars 2021 i HBK´s lokal, vi kommer att återkomma med exakt tid för mötet.

 

Detta utskick görs för att påminna alla medlemmar om möjligheten att lämna in motioner till Årsmötet. Sådan motion ska vara föreningen tillhanda senast 4 veckor före Årsmötet, dock senast den 21 februrari. Motioner från medlemmar kan skickas på mail till info@hoganasfriidrott.se. Styrelsen kommer därefter att avge yttrande över motionerna inför Årsmötet.

 

Mer information kommer. Välkomna!

 

/Styrelsen

Förändringen av träningsdagar fortsätter tills vidare.
2021-01-10 18:29
Hej alla aktiva, medlemmar, föräldrar och målsmän! 

Förändringen av våra träningsdagar kommer tyvärr att behöva gälla tills vidare. Vi ser som alla säkert är medvetna om ingen större förbättring av situationen med pandemin efter jul- och nyårshelgerna vilket leder till att våra åtgärder måste förlängas. Vi kommer att hålla er uppdaterade med eventuella planer och ändringar allt eftersom de sker. 

Nedan kan ni läsa vår nyhet gällande dessa ändringar: 

På grund av Covid-omständigheter så har vi beslutat att skära ner på antalet träningstillfällen.

Detta för att vi behöver fler tränare per tillfälle för att kunna dela upp gruppen. Detta medföljer därför att tisdags- och onsdagträningarna fortlöper som vanligt, men måndags- och torsdags samt lördagträningarna utgår. Denna förändring gäller fram till efter juluppehållet, varpå vi kommer att ompröva detta beslut. Vi tycker såklart att detta är jättetråkigt, men vi ser inga andra möjligheter just nu. All träning kommer fortsättningsvis att bedrivas på friidrottsarenan. Har ni några frågor, så kan ni nå oss på: info@hoganasfriidrott.se


Denna förändring börjar gälla omgående.


Ta hand om varandra och visa omtanke! 

 

Styrelsen

Nyheter från våra grupper
Knatteknatet, 22/04 07:53 
TerrängSM 2021, 11/03 18:06 
TerrängSM 2021, 17/05 17:30 
Knatteknatet, 17/05 17:22 
Medlemmar 10-11 år, 23/08 08:51 
 
OBS: Klickbara bilder
Sponsorer