Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Höganäs Friidrott

Välkommen till Höganäs Friidrott

Höganäs Friidrott bildades i augusti 2014 och sedan april 2015 bedriver vi friidrottsträning på Höganäs Sportcenters nya friidrottsanläggning i Lerberget. 


Från året man fyller 7 år är ditt barn välkommet att börja träna hos oss. Är ditt barn yngre och vill ställa upp sig i kö så går det jättebra, vi kontaktar er när ert barn har åldern inne och vi kan erbjuda en plats.


Träningsavgifter 2020

6-9 år                                 800kr - träning 2 gånger/vecka

året du fyller 10 år           1200kr - träning 3 gånger/vecka


Medlemsavgift 100kr/år tillkommer träningsavgiften


Träningstider, ser respektive träningsgrupps kalender.


Varmt välkommen att anmäla dig till någon av våra träningsgrupper under fliken Anmälan!


Höganäs Friidrott

Victor Svanesohn
2020-02-18 19:39
Victor Svanesohn, Höganäs, har avlidit i en ålder av 28 år. Han tävlade i paraidrott där han tog ett VM-brons 2017 i kula, men han var även uppskattad tränare och ledare i Höganäs. Han kommer att vara saknad.
Årsmöte 2020 för Höganäs Friidrottsförening
2020-02-12 22:05

Årsmöte 2020 för Höganäs Friidrottsförening


Alla medlemmar välkomnas till vårt Årsmöte som hålls i Höganäs Bollklubbs klubbhus vid Sportcentret söndagen den 29:e mars 2020 kl 10 – 11.


Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.  Såväl medlemmar som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.  Förslag från medlem (motion) ska ha varit styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet via mail på info.hoganasfriidrott@gmail.com , märka ämnesraden ”motion”. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.


Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina omyndiga barn.


För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

-       Att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år

-       Att medlemskap har beviljats minst en månad före årsmötet och

-       Att medlemsavgifter har betalats senast en månad före årsmötet

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.


Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga för medlemmarna senast 1 vecka före årsmötet efter förfrågan på info.hoganasfriidrott@gmail.comInformation från Valberedningen:

Följande Styrelsemedlemmar avgår i samband med Årsmötet:


Sekreterare Maria Engström

Suppleant Christian Svensson Ahnelöw

Suppleant Anders Engstedt

Suppleant Lasse Johnsson

 

Kvar i Styrelsen sitter

Vice Ordförande Matt Stickland

 

Valberedningens förslag till ny styrelse:

Ordförande på 1 år: André Fryxell - nyval

Ledamöter på 2 år: Matt Strickland -sittande 1 år kvar, Peter Flodin-nyval 1år kvar efter Maria E., Anders Rinaldo-nyval,

Ledamöter på 1 år: Sarah Kraft-nyval

Suppleanter på 1 år: Kjell Selander, Linda Johansson, Edvin Ramberg, Erik Wahn

 

Valberedningen: Maria Byrelid, Sammankallande, 1 år och Emil Risberg 1 år 

 

Föreningens medlemmar har möjlighet att inkomma med ytterligare förslag till Årsmötets omröstning.Förslag till dagordning:

1.     Fastställande av röstlängd för mötet.

2.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.     Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.     Fastställande av föredragningslista. (ytterligare förslag, ex på styrelsemedlemmar)

6.     Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7.     Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.     Fastställande av medlemsavgifter för 2021.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandlande av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Kandidatnominering och valberedningens förslag.
Val av

a.     Föreningens ordförande för en tid av ett år André Fryxell

b.     Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år och halva antalet för en tid av ett år Matt Strickland, Peter Flodin, Anders Rinaldo, Sarah Kraft

c.      Två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år Kjell Selander, Edvin Ramberg, Linda Johansson, Erik Wahn

d.     En revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år.  I detta val får inte styrelsens ledamöter delta

e.     Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande, samt

f.      Förslag på ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerade via ombud, hanteras av styrelsen vid senare tillfällen


13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.


Efter årsmötet hålls ett kort konstituerande möte med den nyvalda styrelsen. 


Välkomna!
Information inför kommande Årsmötet 2020
2020-01-30 21:39

Inom kort kommer det att skickas ut en formell kallelse till Årsmöte i Höganäs Friidrottsförening. Årsmötet planeras hållas den 29:e mars 2019 i HBK´s lokal, vi kommer att återkomma med exakt tid för mötet.

 

Detta utskick görs för att påminna alla medlemmar om möjligheten att lämna in motioner till Årsmötet. Sådan motion ska vara föreningen tillhanda senast 4 veckor före Årsmötet, dock senast den 1:e mars. Motioner från medlemmar kan skickas på mail till info.hoganasfriidrott@gmail.com. Styrelsen kommer därefter att avge yttrande över motionerna inför Årsmötet.

 

Mer information kommer. Välkomna!

 

/Styrelsen

Ny huvudtränare i Höganäs friidrott.
2019-11-10 19:13
Vi välkomnar Sarah,  vår nya huvudtränare i Höganäs friidrott. Sarah har tidigare tränats av landslagstränare på elitnivå. Utbildad bland annat inom just elitträning och livsstil. Sarah kommer inledningsvis att träna den äldre gruppen från 14 år, där även våra befintliga tränare ingår. 

Välkommen till Höganäs friidrott önskar vi i styrelsen.
Inomhussäsongen 2019/2020
2019-11-01 11:06
Den 4:e november börjar vintersäsongen. I samband med detta så kommer ni att ha samling vid antingen Kullagymnasiets gymnastikhall alt. Lerbergsskolans gymnastikhall.

  • Måndag samtliga pass samling Lerbergskolans gymnastikhall
  • Tisdag, onsdag samt torsdag samtliga pass samling vid Kullagymnasiets gymnastikhall. 
  • Lördag samtliga pass samling vid Friidrottsarenan.
  • Tiderna för träningarna är samma som tidigare
Då vi planerat att hålla uppvärmningarna och en del träning utomhus under vintersäsongen så vill vi att ni kommer i utomhuskläder och sedan har med inomhusskor att byta till när vi går in.
Då det är trångt om utrymme i hallarna så önskar vi att föräldrar inte är med inne under träningspassen. Bortsett från föräldrar med barn i 6-8 års gruppen, födda 2011-2013. 

Aktiva födda:
2005 uppåt tränar
Måndagar 18.30-20.00 Lerbergsskolans gymnastikhall
Onsdagar 18.30-20.00 Kullagymnasiets gymnastikhall
Lördagar 10.00-11.30 Friidrottsarenan

2006-2008 tränar
Måndagar 17.00-18.20 Lerbergsskolans gymnastikhall
Onsdagar 17.00-18.20 Kullagymnasiets gymnastikhall
Lördagar 10.00-11.30 Friidrottsarenan

2009-2010 tränar
Tisdagar 19.00-20.00 Kullagymnasiets gymnastikhall
Torsdagar 18.00-19.00 Kullagymnasiets gymnastilkhall

2011-2013 tränar
Tisdagar 18.00-19.00 Kullagymnasiets gymnastikhall
Torsdagar 17.00-18.00 Kullagymnasiets gymnastikhall

Den 16 december till den 13 januari har vi ett längre juluppehåll och kör sedan igång igen med samma tider och hallar.
Nyheter från våra grupper
Medlemmar upp till 6 år, 11/11 13:06 
Medlemmar 9-10 år, 23/08 08:51 
Medlemmar 7-8 år , 23/08 08:50 
Medlemmar upp till 6 år, 23/08 08:47 
 
 
GULDSPONSORER
 
SILVERSPONSORER
BRONSSPONSORER
SAMARBETSPARTNERS