SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Höganäs Friidrott

Årsmöte 2021
2021-02-01 16:12

Årsmöte 2021 för Höganäs Friidrottsförening

 

Alla medlemmar välkomnas till vårt Årsmöte som hålls i Höganäs Bollklubbs klubbhus vid Sportcentret söndagen den 21:e mars 2021 kl 10 – 11.

 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.  Såväl medlemmar som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.  Förslag från medlem (motion) ska ha varit styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet via mail på info.hoganasfriidrott@gmail.com , märka ämnesraden ”motion”. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina omyndiga barn.

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

-       Att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år

-       Att medlemskap har beviljats minst en månad före årsmötet och

-       Att medlemsavgifter har betalats senast en månad före årsmötet

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga för medlemmarna senast 1 vecka före årsmötet efter förfrågan på info.hoganasfriidrott@gmail.com

 

 

Information från Valberedningen:

Följande Styrelsemedlemmar avgår i samband med Årsmötet:

Sekreterare Sarah Kraft

Suppleant Edvin Ramberg

Suppleant Erik Wahn

Suppleant Linda Johansson

 

Kvar i Styrelsen sitter

André Fryxell – Ordförande

Sarah Kraft - Ledamöter

 

Valberedningens förslag till ny styrelse:

Ordförande på 1 år: André Fryxell - omval

Ledamöter på 2 år: Johan Fridh-Sjöwall - nyval, Anders Engstedt – ersätter Peter Flodin 1 år.

Ledamöter på 1 år: Sarah Kraft - omval, Matt Strickland - nyval

Suppleanter på 1 år: Kjell Selander - omval, Anders Rinaldo – omval, Michael Johansson - nyval

 

Valberedningen: Maria Byrelid, Sammankallande, 1 år och Linda Olsson 1 år 

 

Föreningens medlemmar har möjlighet att inkomma med ytterligare förslag till Årsmötets omröstning.

 

Förslag till dagordning:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista. (ytterligare förslag, ex på styrelsemedlemmar)
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter för 2022.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandlande av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Kandidatnominering och valberedningens förslag.

 13. Val av
 14. Föreningens ordförande för en tid av ett år André Fryxell
 15. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år och halva antalet för en tid av ett år Johan Fridh-Sjöwall, Anders Engstedt (ersättare Peter Flodin), Matt Strickland, Sarah Kraft.
 16. Tre suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år Kjell Selander, Anders Rinaldo, Michael Johansson
 17. En revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år.  I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
 18. Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande, samt
 19. Förslag på ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerade via ombud, hanteras av styrelsen vid senare tillfällen
 20. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Efter årsmötet hålls ett kort konstituerande möte med den nyvalda styrelsen. 

Välkomna!


Nyhetsarkiv
Spring i Skåne2024-07-09 08:47
Knatteknatet 20242024-05-31 08:04
Knatteknatet 30 Maj 20242024-05-01 08:34
Övergång2024-04-25 06:42
Kullamannens Kids2023-11-04 14:31
Röda korset-loppet2023-09-01 14:25
Foto Kullamilen 20232023-08-18 10:32
Resultat Kullamilen 20232023-08-18 10:31
Resultat Kullaspring2023-08-18 10:24
Resultattävling Nr 32023-06-22 21:36
Kullamilen den 13 Aug 2023-06-13 20:12
Knatteknatet 1 juni 20232023-06-02 10:18
Medlemsrabatter 20232023-01-03 07:00
Vintersäsong från v.452022-11-07 22:18
Knatteknatet 2022-09-012022-09-02 07:00
Knatteknatet 20222022-08-26 14:03
Engelholmsspelen 20222022-08-17 06:39
Sävedalen2022-08-15 06:22
Tack för våren 20222022-06-23 09:22
Öresundsspelen 20222022-06-08 11:48
SM i Maraton2022-06-04 14:35
Ökat utbud2022-04-05 21:00
Run for Ukraine2022-03-02 15:17
Kallelse Årsmöte 20222022-02-03 12:18
Kretsen2021-12-31 09:12
Ungfriidrott2021-11-24 18:00
Är du vår nya kassör?2021-11-16 19:24
Helgens SM-länkar2021-10-20 06:30
Knatteknatet 20212021-08-23 19:58
Upphittade saker2021-08-22 20:30
Spikskor2021-05-16 06:59
Klubbkollektion 20212021-05-14 08:43
Årsmöte 20212021-02-01 16:12
Angående Covid-192020-11-04 09:55
Ny "Sponsorvepa"2020-05-13 13:03
Angående Coronavirus2020-03-12 15:40
Victor Svanesohn2020-02-18 19:39
Höganäs Friidrott2019-07-13 10:43
Tidsprogram kretsen2019-04-05 21:43
Kretsen - program 2018-09-20 19:01
Kretsen Båstad 2018-09-13 21:25
Kretsen 23/92018-09-09 16:19
Kalendern2018-08-21 20:49
Succé i Kretsen 2018-03-25 12:36
Träning Torsdag !!2018-02-07 18:39
Hösten2017-09-17 18:00
Årsmöte 20172017-03-12 20:38
Vinterträning 2016-172016-11-13 19:24
Kassör sökes2016-02-18 17:22
God Jul o gott nytt år2015-12-23 09:00
Vinst i stafetten!2015-10-05 17:46
Sommaruppehåll v 28-322015-07-06 08:00
Vill du tävla i sommar?2015-06-16 08:00
Tappra friidottare 2015-06-02 20:00
Pressnytt2015-05-13 21:41
Succé!!!2015-04-16 11:01
Styrelsen 20152015-03-22 21:47
 
OBS: Klickbara bilder
Sponsorer