SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Höganäs Friidrott

Kallelse till Årsmöte 2017
2017-02-19 13:00

Årsmöte 2017 för Höganäs Friidrottsförening

 

 

Alla medlemmar välkomnas till vårt Årsmöte som hålls i Höganäs Bollklubbs klubbhus på Sportcentret söndagen 12 mars 2017 kl 15.00 – 16.00.

 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.  Såväl medlemmar som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.  Förslag från medlem (motion) ska ha varit styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet via mail på info@hoganasfriidrott.se. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

 

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina omyndiga barn.

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

-       Att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år

-       Att medlemskap har beviljats minst en månad före årsmötet och

-       Att medlemsavgifter har betalats senast en månad före årsmötet

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga för medlemmarna senast 1 vecka före årsmötet efter förfrågan på info@hoganasfriidrott.se

 

Under punkt 11. I dagordningen kommer följande förändringar i föreningens Stadgar att föreslås:

 

3 kap 6 §  Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot eller suppleant i styrelsen, valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant i föreningen.

 

Som förtydligande, för att inte ställa förhinder för ungdomstränare att bli styrelsemedlemmar, föreslås följande tillägg:

 

Som arbetstagare avses inte ungdomstränare som uppbär arvode för tränaruppgifter.

 

 

1 kap 2 §  Föreningens namn m.m.

 

Föreningens organisationsnummer har tidigare inte inkluderats i texten som föreslås bli:

 

Föreningens organisationsnummer är 802491-1771

 

3 kap 5  §  Ärenden vid årsmötet pkt 12 d.

 

Kravet på en revisorssuppleant tas bort. Finns inga formella krav på mer än en revisor.

http://www.bolagsverket.se/fo/foreningsformer/ideell/starta/revisor-1.2924

Texten blir då:

 

d) en revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

 

I övrigt justeras texter i stadgarna så att revisor hänvisas till i singularis.

 

 

Information från Valberedningen:

 

Följande Styrelsemedlemmar avgår i samband med Årsmötet:

Ordförande Vidar Salvigsen

Sekreterare  Tove Strandberg

Ledamot Torbjörn Ahl

Ledamot Ingela Byrelid

Suppleant Ann-Charlotte Ziegler

Suppleant Alex Renfors (avgått under året)

 

Kvar i Styrelsen sitter

Joakim Lundh (suppleant på 1 år)

Åsa Lundh (kassör, invald som adjungerad ledamot under året)

 

Valberedningens förslag till ny styrelse:

Ordförande på 1 år: Victor Svanesohn

Ledamöter på 2 år: Göran Lindqvist, Anders Engstedt, Åsa Lundh och Fredrik Joneman

Ledamöter på 1 år: Christian Svensson Ahnelöv, Rolf Axelsson, Peter Almgren

Suppleanter på 1 år: Ola Knutsson, Joakim Lundh

 

Föreningens medlemmar har möjlighet att inkomma med ytterligare förslag till Årsmötets omröstning.

 

Förslag till dagordning:

 

1.     Fastställande av röstlängd för mötet.

2.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.     Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.     Fastställande av föredragningslista. (ytterligare förslag, exv på styrelsemedlemmar)

6.     Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7.     Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.     Fastställande av medlemsavgifter för 2018.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandlande av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Kandidatnominering och valberedningens förslag.
Val av

a.     Föreningens ordförande för en tid av ett år

b.     Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år och halva antalet för en tid av ett år

c.      Två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år

d.     En revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år.  I detta val får inte styrelsens ledamöter delta

e.     Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande, samt

f.      Förslag på ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerade via ombud, hanteras av styrelsen vid senare tillfällen

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

 

 

Efter årsmötet hålls ett kort konstituerande möte med den nyvalda styrelsen.

 

Välkomna!


Nyhetsarkiv
Knatteknatet 20242024-01-22 15:11
Kullamannens Kids2023-11-04 14:31
Röda korset-loppet2023-09-01 14:25
Foto Kullamilen 20232023-08-18 10:32
Resultat Kullamilen 20232023-08-18 10:31
Resultat Kullaspring2023-08-18 10:24
Resultattävling Nr 32023-06-22 21:36
Kullamilen den 13 Aug 2023-06-13 20:12
Knatteknatet 1 juni 20232023-06-02 10:18
Medlemsrabatter 20232023-01-03 07:00
Vintersäsong från v.452022-11-07 22:18
Knatteknatet 2022-09-012022-09-02 07:00
Knatteknatet 20222022-08-26 14:03
Engelholmsspelen 20222022-08-17 06:39
Sävedalen2022-08-15 06:22
Tack för våren 20222022-06-23 09:22
Öresundsspelen 20222022-06-08 11:48
SM i Maraton2022-06-04 14:35
Ökat utbud2022-04-05 21:00
Run for Ukraine2022-03-02 15:17
Kallelse Årsmöte 20222022-02-03 12:18
Kretsen2021-12-31 09:12
Ungfriidrott2021-11-24 18:00
Är du vår nya kassör?2021-11-16 19:24
Helgens SM-länkar2021-10-20 06:30
Knatteknatet 20212021-08-23 19:58
Upphittade saker2021-08-22 20:30
Spikskor2021-05-16 06:59
Klubbkollektion 20212021-05-14 08:43
Årsmöte 20212021-02-01 16:12
Angående Covid-192020-11-04 09:55
Ny "Sponsorvepa"2020-05-13 13:03
Angående Coronavirus2020-03-12 15:40
Victor Svanesohn2020-02-18 19:39
Höganäs Friidrott2019-07-13 10:43
Tidsprogram kretsen2019-04-05 21:43
Kretsen - program 2018-09-20 19:01
Kretsen Båstad 2018-09-13 21:25
Kretsen 23/92018-09-09 16:19
Kalendern2018-08-21 20:49
Succé i Kretsen 2018-03-25 12:36
Träning Torsdag !!2018-02-07 18:39
Hösten2017-09-17 18:00
Årsmöte 20172017-03-12 20:38
Vinterträning 2016-172016-11-13 19:24
Kassör sökes2016-02-18 17:22
God Jul o gott nytt år2015-12-23 09:00
Vinst i stafetten!2015-10-05 17:46
Sommaruppehåll v 28-322015-07-06 08:00
Vill du tävla i sommar?2015-06-16 08:00
Tappra friidottare 2015-06-02 20:00
Pressnytt2015-05-13 21:41
Succé!!!2015-04-16 11:01
Styrelsen 20152015-03-22 21:47
 
OBS: Klickbara bilder
Sponsorer