SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Höganäs Friidrott

Påminnelse: Årsmöte den 17 Mars 10:00
2024-03-15 07:00

Alla medlemmar välkomnas till vårt Årsmöte som hålls i Höganäs Bollklubbs klubbhus vid Sportcentret söndagen den 17:e mars 2024 kl. 10 – 11. Google Meeting 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.  

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina omyndiga barn.

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

  • Att medlemmen har avlagt medlemsavgift för 2023 
  • Att medlemmen under mötes året fyller lägst 12 år

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga för medlemmarna senast 1 vecka före årsmötet efter förfrågan på info@hoganasfriidrott.se

 

Förslag till dagordning:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 

5. Fastställande av föredragningslista. (ytterligare förslag, ex på styrelsemedlemmar)

 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. (Verksamhetsberättelsen kommer publicerad på hemsidan och kan erhållas via mail också)

 

Verksamhetsberättelse 2023

 

7.Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 

9. Fastställande av medlemsavgifter för 2024.

 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

 

11. Behandlande av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 

Inkommit förslag:

För att skapa en mer engagerad och delaktig styrelse med en hög närvaro så skulle jag vilja motionera om en arvodes policy till

Deltagande i styrelsen samt vuxna huvudtränare.

Fysiskt närvarande styrelseledamot på 100 kr/gg alt 100kr/h vid styrelsemöten

Icke fysiskt närvarande styrelseledamot på 50 kr/gg alt 50kr/h vid styrelsemöten.

 

12.Kandidatnominering och valberedningens förslag.


Val av

Föreningens ordförande för en tid av ett år 

Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år

En suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år 

En revisor jämte en (ersättare) för en tid av ett år.  I detta val får inte styrelsens ledamöter delta

Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande

 

13.Förslag på ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerade via ombud, hanteras av styrelsen vid senare tillfällen

 

14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

 

15. Årsmötet avslutas

 

Efter årsmötet hålls ett kort konstituerande möte med den nyvalda styrelsen. 

Välkomna!

 


Nyhetsarkiv
Spring i Skåne2024-07-09 08:47
Knatteknatet 20242024-05-31 08:04
Knatteknatet 30 Maj 20242024-05-01 08:34
Övergång2024-04-25 06:42
Kullamannens Kids2023-11-04 14:31
Röda korset-loppet2023-09-01 14:25
Foto Kullamilen 20232023-08-18 10:32
Resultat Kullamilen 20232023-08-18 10:31
Resultat Kullaspring2023-08-18 10:24
Resultattävling Nr 32023-06-22 21:36
Kullamilen den 13 Aug 2023-06-13 20:12
Knatteknatet 1 juni 20232023-06-02 10:18
Medlemsrabatter 20232023-01-03 07:00
Vintersäsong från v.452022-11-07 22:18
Knatteknatet 2022-09-012022-09-02 07:00
Knatteknatet 20222022-08-26 14:03
Engelholmsspelen 20222022-08-17 06:39
Sävedalen2022-08-15 06:22
Tack för våren 20222022-06-23 09:22
Öresundsspelen 20222022-06-08 11:48
SM i Maraton2022-06-04 14:35
Ökat utbud2022-04-05 21:00
Run for Ukraine2022-03-02 15:17
Kallelse Årsmöte 20222022-02-03 12:18
Kretsen2021-12-31 09:12
Ungfriidrott2021-11-24 18:00
Är du vår nya kassör?2021-11-16 19:24
Helgens SM-länkar2021-10-20 06:30
Knatteknatet 20212021-08-23 19:58
Upphittade saker2021-08-22 20:30
Spikskor2021-05-16 06:59
Klubbkollektion 20212021-05-14 08:43
Årsmöte 20212021-02-01 16:12
Angående Covid-192020-11-04 09:55
Ny "Sponsorvepa"2020-05-13 13:03
Angående Coronavirus2020-03-12 15:40
Victor Svanesohn2020-02-18 19:39
Höganäs Friidrott2019-07-13 10:43
Tidsprogram kretsen2019-04-05 21:43
Kretsen - program 2018-09-20 19:01
Kretsen Båstad 2018-09-13 21:25
Kretsen 23/92018-09-09 16:19
Kalendern2018-08-21 20:49
Succé i Kretsen 2018-03-25 12:36
Träning Torsdag !!2018-02-07 18:39
Hösten2017-09-17 18:00
Årsmöte 20172017-03-12 20:38
Vinterträning 2016-172016-11-13 19:24
Kassör sökes2016-02-18 17:22
God Jul o gott nytt år2015-12-23 09:00
Vinst i stafetten!2015-10-05 17:46
Sommaruppehåll v 28-322015-07-06 08:00
Vill du tävla i sommar?2015-06-16 08:00
Tappra friidottare 2015-06-02 20:00
Pressnytt2015-05-13 21:41
Succé!!!2015-04-16 11:01
Styrelsen 20152015-03-22 21:47
 
OBS: Klickbara bilder
Sponsorer