Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Välkommen till Höganäs Friidrott!

Höganäs Friidrott bildades i augusti 2014 och sedan april 2015 bedriver vi friidrottsträning på Höganäs Sportcenters nya friidrottsanläggning i Lerberget.


Från året man fyller 7år är ditt barn välkommet att börja träna hos oss. Är ditt barn yngre och vill ställa upp sig i kö så går det jättebra, vi kontaktar er när ert barn har åldern inne och vi kan erbjuda en plats.


Träningsavgifter 2018

6-9 år            800kr - träning 2 gånger/vecka

+10 år           1200kr - träning 3 gånger/vecka


Medlemsavgift 100kr/år tillkommer träningsavgiften


Träningstider, ser respektive träningsgrupps kalender.


Varmt välkommen att anmäla dig till någon av våra träningsgrupper under fliken Anmälan!


Höganäs FriidrottKretsmästerskapet Helsingborg
2019-03-10 19:24
Nu är det dax för tävling igen. 6 april är det kretsmästerskap inomhus i Helsingborg. 
Alla klasser finns i bifogad fil.
Anmälan senast 27/3 till cril65@gmail.com 
Namn, födelseår, gren, klass samt eventuellt personbästa
Kallelse Årsmöte 2019 för Höganäs Friidrottsförening
2019-02-14 18:58

Kallelse Årsmöte Höganäs Friidrott


Alla medlemmar välkomnas till vårt Årsmöte som hålls i Höganäs Bollklubbs klubbhus på Sportcentret söndagen den 31:e mars 2019 kl 11 – 12. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.  Såväl medlemmar som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.  Förslag från medlem (motion) ska ha varit styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet via mail på info.hoganasfriidrott@gmail.com , märka ämnesraden ”motion”. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.


Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina omyndiga barn.

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

  •  Att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år
  •  Att medlemskap har beviljats minst en månad före årsmötet och
  •  Att medlemsavgifter har betalats senast en månad före årsmötet


Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga för medlemmarna senast 1 vecka före årsmötet efter förfrågan på info.hoganasfriidrott@gmail.com


Information från Valberedningen:


Följande Styrelsemedlemmar avgår i samband med Årsmötet:

Vice ordförande Göran Lindqvist

Ledamot Fredrik Joneman

Ledamot Peter Almgren

Suppleant Ola Knutsson

 

Följande medlemmar i Valberedning avgår

Axel Victorin 

 

Kvar i Styrelsen sitter

Ordförande Kjell Selander

Kassör André Fryxell

Suppleant Christian Svensson Ahnelöw

 

Valberedningens förslag till ny styrelse:

 

Ordförande på 1 år: Kjell Selander

Ledamöter på 2 år: Matt Strickland, Erik Wahn

Ledamöter på 1 år: Edvin Ramberg, Maria Engström

Suppleanter på 1 år: Christian Svensson Ahnelöw, Anders Engstedt, Lasse Johnsson, Maria Eriksson

 

Valberedningen: Maria Byrelid, Sammankallande, 1 år och Emil Risberg 1 år 

 

Föreningens medlemmar har möjlighet att inkomma med ytterligare förslag till Årsmötets omröstning.


Förslag till dagordning:

1.     Fastställande av röstlängd för mötet.

2.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.     Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.     Fastställande av föredragningslista. (ytterligare förslag, ex på styrelsemedlemmar)

6.     Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7.     Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.     Fastställande av medlemsavgifter för 2020.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandlande av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Kandidatnominering och valberedningens förslag.
Val av

a.     Föreningens ordförande för en tid av ett år

b.     Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år och halva antalet för en tid av ett år

c.      Två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år

d.     En revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år.  I detta val får inte styrelsens ledamöter delta

e.     Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande, samt

f.      Förslag på ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerade via ombud, hanteras av styrelsen vid senare tillfällen

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.


Efter årsmötet hålls ett kort konstituerande möte med den nyvalda styrelsen. 


Varmt välkomna!


//StyrelsenInformation inför kommande Årsmöte 2019
2019-02-03 14:45

Inom kort kommer det att skickas ut en formell kallelse till Årsmöte i Höganäs Friidrottsförening. Årsmötet planeras hållas den 31:e mars 2019 i HBK´s lokal, vi kommer att återkomma med exakt tid för mötet.

 

Detta utskick görs för att påminna alla medlemmar om möjligheten att lämna in motioner till Årsmötet. Sådan motion ska vara föreningen tillhanda senast 4 veckor före Årsmötet, dock senast den 3:e mars. Motioner från medlemmar kan skickas på mail till info.hoganasfriidrott@gmail.com. Styrelsen kommer därefter att avge yttrande över motionerna inför Årsmötet.

 

Mer information kommer. Välkomna!

 

/Styrelsen

KULLAMILEN - Nu är anmälan till KullaMilen 2019 öppen.
2019-01-31 16:34

KULLAMILEN - Nu är anmälan till KullaMilen 2019 öppen


Lördagen 13 juli går loppet av stapeln.

 

Arrangerande Höganäs Friidrottsförening och Friskis & Svettis vill gärna se att alla ska kunna vara med. Därför finns det flera distanser.

  • För de yngsta klasserna gäller 2.5 km.
  • 5 km finns i åldersspannet 15-100 år, alla kan vara med.
  • 10 km med KullaMilen finns för åldrarna 21-64 år.

 

MEDALJER TILL ALLA

Det kommer att delas ut medaljer till alla startande som går i mål

 

TOTALVINNARE

De tre främsta totalt i män och kvinnor, oavsett åldersklass får specialpris

 

LOTTADE PRISER

Det kommer att lottas ut fina priser från lokala partners och sponsorer.

 

FULLSTÄNDIG ÅLDERSINDELNING

Alla startande, gående som löpande, delas in i ålderklasser baserade på 5-årsintervaller för alla över 35 år. Ungdomsklasserna har kortare åldersintervaller. Plaketter till de tre främsta i varje klass.

 

LAGTÄVLING 

Vi har en lagtävling där ni får vara hur många som helst i laget. Ju fler ju bättre.

Det är viktigt att ni anger lagnamn om ni vill vara med. Klubb, firma eller kamratgäng går lika bra.

 

Alla lag medlemmar som går i mål ger en poäng åt laget.

Placering i åldersklasserna ger poäng enligt följande

1:a 5 poäng

2:a 3 poäng

3:a 2 poäng.

Sen räknas totalpoängen samman för laget

Det innebär att det är en fördel att hitta stor åldersspridning i laget(Idrott Hela Livet) och att ha många i laget. Vinst i 85:årsklassen eller 13:årsklassen ger lika många poäng som vinst i Seniorklassen, .

 

STRÄCKA

Start och mål är på friidrottsarenan vid Sportcentret.


Via en sväng i Östra Lerberget viker loppet västerut mellan Biblioteket och Kyrkan, under en viadukt mot Byavägen som följs söderut en bit.

Sen blir det Segelvägen förbi Lerbergets Hamn, förbi campingen mot Kvickbadet där restaurangerna på Bryggan rundas för återfärd på Lerbergsvägen, åter förbi campingen, under den norra viadukten till målgången och jublet på arenan.

 

5 km har samma sträckning men vänder strax efter campingen.

 

2.5 km är för åldersklasserna 7-9-13 och går merendels i Lerbergsskogen med start och mål på arenan. Kartor är på gång.

 

LÄNK TILL ANMÄLAN 

http://taklto.com/kullamilen/index10k.php

taklto.com


Höganäs Friidrott och KullaMilen finns på Face Book
2019-01-24 12:02

Visste ni att Höganäs Friidrott även har en Face Book sida, på denna skriver vi om lite av varje som har med klubben att göra. Adressen är https://www.facebook.com/hoganasfriidrott/


För att följa information kring KullaMilen finns även en separat Face Book sidan där ni finner uppdaterad information om loppet samt de löpträningar vi nu inför loppet arrangerar varje onsdag https://www.facebook.com/hoganaslopp.se/

Nyheter från våra grupper
Medlemmar 14 år och uppåt, 11/11 13:10 
Medlemmar upp till 6 år, 11/11 13:06 
Medlemmar 14 år och uppåt, 23/08 08:52 
 

klart.se

 
GULDSPONSORER
 
SILVERSPONSORER
 
BRONSSPONSORER
SAMARBETSPARTNERS