Välkommen till Höganäs Friidrott!

Höganäs Friidrott bildades i augusti 2014 och sedan april 2015 bedriver vi friidrottsträning på Höganäs Sportcenters nya friidrottsanläggning i Lerberget.


Från året man fyller 7år är ditt barn välkommet att börja träna hos oss. Är ditt barn yngre och vill ställa upp sig i kö så går det jättebra, vi kontaktar er när ert barn har åldern inne och vi kan erbjuda en plats.


Träningsavgifter 2018

6-9 år            800kr - träning 1 gång/vecka

+10 år           1200kr - träning 2 gånger/vecka


Medlemsavgift 100kr/år tillkommer träningsavgiften


Träningstider, ser respektive träningsgrupps kalender.


Varmt välkommen att anmäla dig till någon av våra träningsgrupper under fliken Anmälan!


Höganäs FriidrottKretsen - program
2018-03-20 16:23
PM och tidsprogram för KM inomhus 2018

Avprickning: Senast 45 minuter i häcklöpning och 60 minuter i slätlöpning före start.
Upprop: 5 minuter före start vid respektive tävlingsplats.
Final: De 6 bästa tiderna går till final i 60 meter. I övriga löpgrenarna är det final direkt och tiderna räknas för placering. I längd och kula är det 3 försök för alla.
Tidtagning: Eltid i 60 meter och 60 meter häck, och manuell tid på 360-1000 meter.
Omklädning: Omklädningsrum i anslutning till friidrottshallen.
Priser: Delas ut till de tre främsta. Endast ettan får pris i seniorklassen.
Resultat: Publiceras på vår hemsida.
Kiosk: Enklare förtäring kommer att erbjudas.

tid löpningar längd kula
10.00 Final 60mh F12 (7) F9 (29) P9 (14)
10.10 Final 60mh F13 (2) 1 kg
10.15 Final 60mh P13 (2)
10.25 Final 60mh F14 (3)
10.35 Final 60mh P17 (3) P10+P11 (7+3)
10.40 Försök 60m P8 (11) 2 kg
10.50 Försök 60m P9 (13)
11.00 Försök 60m F12 (13) F10+F11 (17+17) P12+P13 (2+5)
11.10 Försök 60m F13 (9) 3 kg
11.20 Försök 60m F8 (15)
11.35 Försök 60m F9 (18) F12+F13 (12+2)
11.50 Försök 60m P10 (11) 2 kg
12.00 Final 60m P11 (5)
12.05 Försök 60m P12 (6) F9 (25)
12.10 Försök 60m P13 (9) P9 (21) 1 kg
12.20 Försök 60m F10 (18)
12.35 Försök 60m F11 (16)
12.50 Försök 60m F14 (15)
13.05 Final 60m P14+P15 (4+1) P10+P11 (11+5) F10+F11 (12+13)
13.20 Final 60m F17+KS (2+1) 2 kg
13.25 Final 60m P17 (3)
13.30 Final 60m P8
13.35 Final 60m P9
13.40 Final 60m F12 P12+P13 (6+9)
13.45 Final 60m F13
13.50 Final 60m F8
13.55 Final 60m F9 F14+F17+P14+P15+P17+MS
14.00 Final 60m P10 (4+1+3+1+3+3)
14.05 Final 60m F10 4+3+4+4+5+7,26 kg
14.10 Final 60m F11 F12+F13 (10+9)
14.15 Final 60m P12
14.20 Final 60m P13
14.30 Final 60m F14
14.45 Final 360m P10 (14)
14.55 Final 360m F10 (22) F14+F17+KS+P14+P15+P17
15.10 Final 360m F11 (9) (14+3+1+3+1+4)
15.20 Final 360m P11+P12 (2+3)
15.25 Final 360m F12 (8)
15.30 Final 360m F13 (3)
15.35 Final 360m P13 (5)
15.40 Final 360m P14 (4)
15.45 Final 360m F14 (8)
16.00 Final 1000m KS+MS (5+21)
Siffror inom parentes anger antal deltagare. Observera att finalen på 60 meter kommer att springas på försökstiden om där är 6 eller färre avprickade.

Tävling i Helsingborg 24/3
2018-03-12 19:54
Hade varit kul om vi kunde få lite deltagare till Kretsen i Helsingborg 24/3.
Meddela Christian Svensson senast 15/3 på cril65@gmail.com om ni vill anmäla er.

I  N  B  J  U  D  A  N
Till
Kretsmästerskapet inomhus i Friidrottshallen, Hbg
Lördag den 24,e mars  2018,  klockan 10.00


F/P   8 60m
F/P   9 60m längd kula ( 2 kg )

F/P  10 60m 2 varv längd kula ( 2 kg )

F/P  11 60m 2 varv längd kula ( 2 kg )
F/P  12 60m h 60m 2 varv längd kula ( 2/3 kg )

F/P  13 60m h 60m 2 varv längd kula ( 2/3 kg )
F/P  14 60m h 60m 2 varv längd kula ( 3/4 kg )

F/P  15 60m h 60m längd kula ( 3/4 kg )
F/P  17 60m h 60m längd kula ( 3/5 kg )

KS / MS 60m 1000m längd kula ( 4 / 7,26 kg )

Ett varv i vår hall  =  180 meter. 2 varv x 180 meter = 360 meter.
I kula & längd kör vi tre hopp / kast, ingen finalomgång.

Cirkus Olympia, föreningserbjudande
2018-03-11 12:16

Cirkus Olympia besöker Höganäs hamnplanen den 3 april med show kl 18.

En helt ny föreställning med akrobater, orkester, clowner och vackra djur!

Popkorn, sockervadd och en upplevelse för hela familjen i alla åldrsr och genertioner.


Cirkus Olympia erbjuder er förening och era närs och kära att köpa biljetter till rabatterade priser via förbokning! Erbjudandet tar man del av genom direktkontakt med Cirkus Olympia
Smsa 0702221397 eller maila cirkus_akrobat@hotmail.com med namn, stad ,antal biljetter ni vill boka och var ni vill sitta!


Vi erbjuder:
2:a parkett sidoläktare 100 kr st. Ord pris 180 -270 kr
1:a parkett läktare i front 150 kr st.
Numrerade stolar längst fram i Loge 200 kr st.


Hjärtligt välkomna


Mvh David Cirkus Olympia

Info Årsmöte
2018-03-03 14:08

Allmän publicering ang Årsmöte 2018 för Höganäs Friidrottsförening


Alla medlemmar välkomnas till vårt Årsmöte som hålls i Höganäs Bollklubbs klubbhus på Sportcentret lördagen den 24 mars 2018 kl 10 – 11. Kallelse skickades till medlemmar den 2018-02-14.


Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.  Såväl medlemmar som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.  Förslag från medlem (motion) ska ha varit styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet via mail på info@hoganasfriidrott.se , märka ämnesraden ”motion”. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.


Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina omyndiga barn.


För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

-       Att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år

-       Att medlemskap har beviljats minst en månad före årsmötet och

-       Att medlemsavgifter har betalats senast en månad före årsmötet


Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.


 Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga för medlemmarna senast 1 vecka före årsmötet efter förfrågan på info@hoganasfriidrott.se


Information från Valberedningen:


Följande Styrelsemedlemmar avgår i samband med Årsmötet:


Ordförande Victor Svanesohn

Kassör Åsa Lundh

Ledamot Rolf Axelsson

Suppleant Elias Gullmo


Kvar i Styrelsen sitter:

Vice Ordförande  Göran Lindqvist  (sittande)

Sekreterare  Anders Engstedt (sittande)

Ledamöter på 1 år Fredrik Joneman (omval), Peter Almgren (omval)

Suppleanter: Christian Svensson Ahnelöv (omval) , Ola Knutsson (omval)


Valberedningens förslag till ny styrelse:

Ordförande på 1 år: Kjell Selander (nyval)

Ledamöter på 2 år: Andree Fryxell (nyval), Fredrik Joneman (sittande 1 år till ), Anders Engstedt (sittande 1 år till) , Göran Lindqvist (sittande 1 år till)

Ledamöter på 1 år: Peter Almgren (omval)

Suppleanter på 1 år: Christian Svensson Ahnelöw (omval), Ola Knutsson (omval), Edvin Ramberg (nyval)


Föreningens medlemmar har möjlighet att inkomma med ytterligare förslag till Årsmötets omröstning.


Förslag till dagordning:


1.     Fastställande av röstlängd för mötet.

2.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.     Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.     Fastställande av föredragningslista. (ytterligare förslag, ex på styrelsemedlemmar)

6.     Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7.     Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.     Fastställande av medlemsavgifter för 2019.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandlande av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Kandidatnominering och valberedningens förslag.
Val av

a.     Föreningens ordförande för en tid av ett år

b.     Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år och halva antalet för en tid av ett år

c.      Två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år

d.     En revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år.  I detta val får inte styrelsens ledamöter delta

e.     Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.


Efter årsmötet hålls ett kort konstituerande möte med den nyvalda styrelsen.


Välkomna!
Träning Torsdag !!
2018-02-07 18:39
Hej alla ni som tränar på torsdagar.
Imorgon den 8/2-18 kommer träningen vara inställd pga sjukdom.
Vi beklagar detta men hoppas vi kan köra på som vanligt nästa vecka.
Mvh Höganäs Friidrott

Nyheter från våra grupper
FP08 (9år), 12/03 19:33 
FP01/äldre (+16år), 10/11 20:56 
FP02 (15år), 10/11 20:54 
FP03 (14år), 10/11 20:53 
FP04 (13år), 10/11 20:51 
FP05 (12år), 10/11 20:50 
 

klart.se

 
GULDSPONSORER
 
SILVERSPONSORER
 
BRONSSPONSORER
 
SAMARBETSPARTNERS